Connect with us

Life

ആഹാരം പാകപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

Published

on

 

# കുടിക്കാനുപയോഗിക്കുന്ന വെളളം, പൈപ്പുവെളളമോ, കിണറ്റില്* നിന്നുളള വെളളമോ, കുഴല്*ക്കിണറില്* നിന്നുളള വെളളമോ ഏതായാലും നല്ലതുപോലെ തിളപ്പിച്ചാറിച്ചശേഷം വേണം കുടിക്കേണ്ടത്*. ചെറുതായി ചൂടാക്കിയതുകൊണ്ട്* രോഗാണുക്കള്* നശിക്കുകയില്ല. ചൂടാക്കിയ വെളളത്തില്* പച്ചവെളളം ചേര്*ത്ത്* ചെറുചൂടോടുകൂടി നല്*കുന്ന രീതി രോഗാണുക്കളെ വര്*ധിപ്പിക്കാനല്ലാതെ നശിപ്പിക്കാന്* ഒരിക്കലും സഹായകമാകുന്നില്ല.

# പാലിലൂടെ പല രോഗങ്ങളും പകരാവുന്നതാണ്*. പശുവിന്റെ പാലില്* പല രോഗാണുക്കള്* ഉണ്ടാകാന്* സാധ്യതയുളളതിനാല്* നല്ലതുപോലെ തിളപ്പിച്ചാറിച്ചശേഷം വേണം കുടിക്കുവാന്*. ശിശുക്കള്*ക്ക്* അമ്മയുടെ മുലപ്പാലിന്* പകരം കൊടുക്കുന്ന പാല്* അത്രതന്നെ വെളളം ചേര്*ത്തശേഷം, ചേര്*ത്ത വെളളം മുഴുവന്* വറ്റുന്നതുവരെ തിളപ്പിക്കണം. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട്* പാലിലെ പ്രോട്ടീന്* ചെറുകണികകളായി അമ്മയുടെ മുലപ്പാലിലെ പ്രോട്ടീനു തുല്യമായിത്തീരുകയും ശിശുക്കള്*ക്ക്* പെട്ടെന്ന്* ദഹിക്കുവാന്* സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പാല്* ദഹിക്കാത്തവര്*ക്ക്* തൈരാക്കിയോ, അത്* വീണ്ടും മോരാക്കിയോ കഴിക്കാവുന്നതാണ്*.

# പച്ചക്കറികള്* വേവിക്കുമ്പോള്* ഏറെനേരം പാത്രത്തിന്റെ അടപ്പ്* തുറന്നിട്ടുവേവിച്ചാല്* അതില്* അടങ്ങിയിട്ടുളള ജീവകങ്ങളും, എന്*സൈമുകളും നഷ്*ടപ്പെട്ടുപോകുന്നു. പച്ചക്കറികളും പയറുവര്*ഗങ്ങളും വേവിക്കുമ്പോള്* വെളളം കൂടിയാല്*ത്തന്നെ അത്* ഊറ്റിയെടുത്ത്* മറ്റു കറികളില്* ചേര്*ക്കുകയോ അല്ലെങ്കില്* കുരുമുളകും, കായവും, മറ്റ്* മസാലകളും ചേര്*ത്ത്* രസം വയ്ക്കുകയോ ആകാം.

# അരി ചോറാകുമ്പോള്* അധികം വെളളത്തില്* വേവിച്ച്* വെളളം ഊറ്റിക്കളയുന്നത്* ചോറിന്റെ പോഷകമൂല്യം കുറയ്ക്കും. അല്*പം ഉപ്പുചേര്*ത്ത കഞ്ഞിവെളളം കുട്ടികള്*ക്കും, മുതിര്*ന്നവര്*ക്കും കുടിക്കാവുന്ന നല്ല ഒരു ആരോഗ്യപാനീയമാണ്*.

# മുട്ട ഓംലറ്റുണ്ടാക്കി കഴിക്കുന്നതിലും, പച്ചയ്ക്ക്* കഴിക്കുന്നതിലും, പകുതി വേവിച്ച്* കഴിക്കുന്നതിലും നല്ലത്* നല്ലതുപോലെ പുഴുങ്ങി കഴിക്കുന്നതാണ്*. രോഗാണുക്കള്* ഉണ്ടെങ്കില്* അത്* നശിക്കുവാന്* മുട്ട പുഴുങ്ങിക്കഴിക്കുന്നതിലൂടെ സാധിക്കുന്നു.

# മുട്ട, മത്സ്യം, മാംസം എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുന്നവര്* എണ്ണയില്* വറുത്ത്* ഉപയോഗിക്കാതെ കറിയാക്കി കഴിക്കാന്* ശ്രദ്ധിക്കുക. പ്രോട്ടീന്* അധികമുളള മാംസാഹാരങ്ങള്* വറുത്ത്* കരിയുമ്പോള്* വിഷസ്വഭാവമുളള വസ്*തുക്കള്* ഉണ്ടാകുന്നതിന്* കാരണമാകുന്നു.

# മാംസം കഴിവതും പ്രഷര്*കുക്കറില്*തന്നെ വേവിക്കുക. സാധാരണ പാത്രത്തില്* മാംസം അരമണിക്കൂറോ, ഒരുമണിക്കൂറോ തന്നെ വേവിച്ചാലും ചില അണുക്കളും, വിരയുടെ മുട്ടകളും നശിക്കുന്നില്ല. മാംസം പാകം ചെയ്യുമ്പോള്* കുറെ പച്ചപപ്പായ മുറിച്ചിട്ടാല്* അതിലെ “പാപ്പെയ്*ന്*” എന്ന എന്*സൈം മാംസത്തിലെ പ്രോട്ടീനെ ചെറുകണികകളാക്കി ദഹനേന്ദ്രിയത്തിന്* ആഗിരണം ചെയ്യത്തക്ക പരുവത്തിലാക്കുന്നു.

# വാഴയ്ക്കായുടെ പുറംതൊലിയും, പാവയ്ക്കായുടെ കുരുവും കളയാതിരിക്കുക. പാവയ്ക്ക പ്രമേഹത്തിന്* പറ്റിയ ഒരു ഔഷധമാണെന്ന്* ഏവര്*ക്കും അറിവുളളതാണ്*. പാവയ്ക്കായുടെ കുരുവിനാണ്* പ്രമേഹത്തെ കുറയ്ക്കാന്* ശേഷിയുളളത്*. മത്തങ്ങ, വെളളരി തുടങ്ങിയ പല പച്ചക്കറികളുടെയും തൊലി കളയാതെ കറിവയ്ക്കുന്നതാണ്* ഉത്തമം. മാരകമായ വിഷവസ്*തുക്കള്* കലര്*ത്തിയ പച്ചക്കറികള്* ഉപ്പുവെളളത്തിലോ, കുറച്ച്* സോഡിയം ബൈകാര്*ബണേറ്റ്* അഥവാ കാരം കലക്കിയ വെളളത്തിലോ ഇട്ടുവെച്ച്* നല്ലതുപോലെ കഴുകിയെടുത്തതിനുശേഷം വേണം കറിവയ്ക്കുന്നതിനായി ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്*. പച്ചക്കറികള്* പാകം ചെയ്യുന്നതിനുമുമ്പ്* ഏറെനേരം അരിഞ്ഞുവെയ്ക്കാതിരിക്കുക. പച്ചക്കറികളിലെ ജീവകങ്ങള്* അന്തരീക്ഷത്തിലുളള ഓക്*സിജനുമായി പ്രവര്*ത്തിച്ച്* ഓക്*സൈഡുകളായി മാറ്റപ്പെടുന്നു. ഓറഞ്ചും ആപ്പിളും ചേര്*ന്ന ഫ്രൂട്ട്* സാലഡ്* തയ്യാറാക്കുമ്പോള്* രണ്ടുംകൂടി ചേര്*ത്ത്* അധികനേരം വെയ്ക്കരുത്*. ഒന്നിച്ചുവെച്ചാല്* ഓറഞ്ചിന്റെ അമ്ലത്വം ആപ്പിളിന്റെ പല ഗുണങ്ങളേയും നിര്*വീര്യമാക്കുന്നു.

# കടല, പയര്*, മുതിര തുടങ്ങിയ ധാന്യവര്*ഗങ്ങള്* ഒരു രാത്രിമുഴുവന്* വെളളത്തിലിട്ടുവെച്ച്* ആ വെളളത്തില്*തന്നെ വേവിച്ചുപയോഗിക്കുക. ഗുണം വര്*ധിപ്പിക്കാനും, ഇന്ധനം ലാഭിക്കാനും ഇത്* ഉപകരിക്കും. പയറുവര്*ഗങ്ങള്* മുളപ്പിച്ചശേഷം പാകംചെയ്യുകയാണെങ്കില്* പോഷകഗുണം വര്*ധിക്കുന്നതാണ്*. ഗോതമ്പ്*, അരി എന്നിവ തവിടുകളയാതെ പാകം ചെയ്യുക. തവിടില്* ജീവകങ്ങളും, നാരുകളും നല്ലയളവില്* അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്*.

# ഓരോ ദിവസവും കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തെപ്പറ്റി ഒരു അവലോകനം നടത്തുന്നത്* എപ്പോഴും നന്നായിരിക്കും. വ്യത്യസ്*തമായ ഭക്ഷണപദാര്*ത്ഥങ്ങള്* ആഹാരത്തില്* ഉള്*പ്പെടുത്തുവാന്* ശ്രമിക്കുക. സവിശേഷ ആഹാരം വേണ്ടവര്*ക്ക്* അതിനനുസരിച്ച്* അധികമായി നല്*കുകയും വേണം. ശുചിത്വമുളള സ്ഥലത്ത്* വൃത്തിയോടുകൂടി വേണം ആഹാരം പാകം ചെയ്യാന്*. ആഹാരം വിളമ്പുന്നതിനും ശുചിത്വം പാലിക്കുവാന്* ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്*.

Life

ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് അടക്കം 58 സേവനങ്ങൾ പൂർണമായും ഓൺലൈനിൽ

Published

on

ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസ്, വാഹന റജിസ്ട്രേഷൻ, വാഹന കൈമാറ്റം തുടങ്ങി വാഹനസംബന്ധമായ 58 സേവനങ്ങൾ പൂർണമായി ഓൺലൈനായി. ആധാർ അധിഷ്ഠിതമാണ് സേവനങ്ങൾ. കേന്ദ്ര ഗതാഗത മന്ത്രാലയം ഇത് സംബന്ധിച്ച് വിജ്ഞാപനമിറക്കി. ആർടി ഓഫിസിൽ പോകാതെ വീട്ടിലിരുന്ന് തന്നെ ഇവ ചെയ്യാനാകും. parivahan.gov.in വെബ്സൈറ്റ് വഴിയോ mParivahan മൊബൈൽ ആപ് വഴിയോ സേവനങ്ങൾ തേടാം.

ലേണേഴ്സ് ലൈസൻസ് അപേക്ഷ, ലേണേഴ്സ്/ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസിലെ പേര്, വിലാസം, ഫോട്ടോ, ഒപ്പ്, ബയോമെട്രിക്സ് എന്നിവ മാറ്റൽ, ഡ്യൂപ്ലിക്കറ്റ് ലേണേഴ്സ് ലൈസൻസ്/ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസ്, ഡ്രൈവിങ് ടെസ്റ്റ് ആവശ്യമില്ലാത്ത ലൈസൻസ് പുതുക്കൽ, നിലവിലുള്ള ലൈസൻസിനു പകരം പുതിയത് എടുക്കൽ, ഡിഫൻസ് ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസ്, പബ്ലിക് സർവീസ് വെഹിക്കിൾ ബാഡ്ജ്, കണ്ടക്ടർ ലൈസൻസ് പുതുക്കൽ, കണ്ടക്ടർ ലൈസൻസിലെ വിവരങ്ങളിൽ മാറ്റംവരുത്തൽ, വാഹനങ്ങളുടെ താൽക്കാലിക റജിസ്ട്രേഷനും സ്ഥിരം റജിസ്ട്രേഷനും, റജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഫീസ് അടയ്ക്കൽ, റജിസ്ട്രേഷനുള്ള എൻഒസി, ആർസി ബുക്കിലെ വിലാസം മാറ്റൽ, വാഹനത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം മാറ്റൽ, പുതിയ പെർമിറ്റ്, ഡ്യൂപ്ലിക്കറ്റ് പെർമിറ്റ്, പെർമിറ്റ് സറണ്ടർ, താൽക്കാലിക പെർമിറ്റ്, ഡ്യൂപ്ലിക്കറ്റ് ഫിറ്റ്‍നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തുടങ്ങിയവയാണ് ഓൺലൈനായി ലഭിക്കുന്ന സേവനങ്ങൾ.
Sources:globalindiannews

http://theendtimeradio.com

Continue Reading

Life

നീണ്ട 50 വർഷത്തെ ഇടവേളക്കു ശേഷം മനുഷ്യൻ ചന്ദ്രനിലേക്ക്

Published

on

വാഷിംഗ്ടണ്‍: 50 വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം മനുഷ്യൻ ചന്ദ്രനിലേക്ക് ഒരു നീണ്ട കുതിച്ചുചാട്ടം നടത്താൻ തയ്യാറെടുക്കുകയാണ്. അത്യാധുനിക സംവിധാനങ്ങളോടെയാണ് നാസ ഇത്തവണ ചന്ദ്രനിലേക്ക് മനുഷ്യരെ അയയ്ക്കുന്നത്. 1972നു ശേഷം ഇതാദ്യമായാണ് മനുഷ്യൻ ചന്ദ്രനിലേക്ക് പറക്കുന്നത്. ഓഗസ്റ്റ് 29 ന് മുഴുവൻ പ്രക്രിയയും പൂർത്തിയാക്കി റോക്കറ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്യുമെന്നാണ് വിവരം. എന്നാൽ മനുഷ്യരെ അയയ്ക്കുന്നത് ഈ ദൗത്യത്തിലായിരിക്കില്ല.
ഈ ദൗത്യം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ, മനുഷ്യൻ ചന്ദ്രനിലേക്ക് വീണ്ടും പറക്കാൻ തയ്യാറാകും. ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്ന റോക്കറ്റുകള്‍ക്ക് കോടികളാണ് നാസ ചെലവിട്ടത്.
സ്പേസ് ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ എന്ന എസ്എൽഎസിനാണ് ഇത്തവണ ചന്ദ്രനിലേക്ക് മനുഷ്യരെ എത്തിക്കുന്നതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം. 17 വർഷമാണ് നാസ ഇതിനായി ചെലവഴിച്ചത്. മാത്രമല്ല, ഈ എസ്എൽഎസ് വികസിപ്പിക്കാൻ ഏകദേശം 50 ബില്യൺ ഡോളർ ഇതുവരെ ചിലവായി എന്നാണ് കണക്ക് . സ്റ്റാച്യു ഓഫ് ലിബർട്ടിയെക്കാൾ വലുപ്പമുണ്ടായിരിക്കും എസ്എൽഎസ് റോക്കറ്റിന്. നാല് കാർ വലുപ്പത്തിലുള്ള എഞ്ചിനുകളും രണ്ട് റോക്കറ്റ് ബൂസ്‌റ്റേഴ്‌സും ഓറിയോണിന് കരുത്തേകും. മനുഷ്യർ ഇതുവരെ പറത്തിയിട്ടുള്ളതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും ശക്തമായ ബഹിരാകാശ പേടകമാണിത്.
Sources:globalindiannews

http://theendtimeradio.com

Continue Reading

Life

ഇനി ചന്ദ്രനിൽ താമസിക്കാം! അനുയോജ്യമായ ഗുഹ കണ്ടെത്തി നാസ

Published

on

നാസയുടെ ധനസഹായത്തോടെയുള്ള ഗവേഷകരുടെ ഒരു സംഘം ചന്ദ്രനിലെ ഒരു ചാന്ദ്ര കുഴി തിരിച്ചറിഞ്ഞു. അവിടെ എല്ലായ്പ്പോഴും 63 ഡിഗ്രി ഫാരൻഹീറ്റ് ആണ് താപനില. ഭാവിയിലെ ബഹിരാകാശയാത്രികർക്ക് ഒരു ചാന്ദ്ര അടിത്തറ സ്ഥാപിക്കാൻ അനുയോജ്യമായ സ്ഥലമാണിതെന്നാണ് സൂചന.

ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ ദീർഘകാല സാന്നിധ്യം സ്ഥാപിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ 2025 ഓടെ മനുഷ്യരെ ചന്ദ്രനിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ നാസ പദ്ധതിയിടുന്നുണ്ട്. ചൊവ്വയിലേക്കും അതിനപ്പുറത്തേക്കും ആളുകളെ അയയ്ക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഗവേഷണം നടത്താൻ ഇത് ബഹിരാകാശയാത്രികർക്ക് മതിയായ സമയം നൽകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.

ഭാവിയിലെ ബഹിരാകാശയാത്രികർക്ക് ഒരു ചാന്ദ്ര താവളം സ്ഥാപിക്കാൻ സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലം കണ്ടെത്തുന്നത് നാസയുടെ പര്യവേക്ഷണ പദ്ധതികൾക്ക് അത്യാവശ്യമാണ്. എന്നാൽ നിലവിൽ ചന്ദ്രൻ മനുഷ്യർക്ക് വാസയോഗ്യമല്ല.
Sources:globalindiannews

http://theendtimeradio.com

Continue Reading

Latest News

National14 hours ago

ചർച്ച്ഓഫ് ഗോഡ് യുഎഇ യുടെ എഡ്യുക്കേഷൻ ഡയറക്ടർ ആയി പാസ്റ്റർ ഗ്ലാഡ്സൺ വി കരോട്ട് നിയമിതനായി.

ഷാർജ: ചർച്ച്ഓഫ് ഗോഡ് യുഎഇ യുടെ ആദ്യ എഡ്യുക്കേഷൻ ഡയറക്ടർ ആയി പാസ്റ്റർ ഗ്ലാഡ്സൺ വി കരോട്ട് നിയമിതനായി. യു എ ഇ ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ്...

Tech14 hours ago

ഫോണുകള്‍ക്കും ടാബ്ലെറ്റുകള്‍ക്കും ഒറ്റ ചാര്‍ജര്‍; നിയമം പാസാക്കി യൂറോപ്പ്

2024 മുതൽ, ഐഫോണും ഐപാഡും അടക്കമുള്ള എല്ലാ സ്മാര്‍ട്ട് ഫോണുകള്‍ക്കും ടാബ്ലെറ്റുകള്‍ക്കും ഒരേ ചാര്‍ജര്‍ മതിയെന്ന നിര്‍ണായക നിയമം പാസാക്കി യൂറോപ്യന്‍ പാര്‍ലമെന്‍റ്. യുഎസ്ബി സി ടൈപ്പ്...

National14 hours ago

കത്തോലിക്കാ സ്കൂളിലെ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയ കുട്ടികൾക്ക് നേരെ ഹിന്ദു തീവ്രവാദികളുടെ അക്രമം

മധ്യപ്രദേശിൽ ക്രിസ്ത്യൻ മാനേജ്മെന്റിന്റെ കീഴിൽ നടത്തപ്പെടുന്ന സ്കൂളിലേക്ക് പരിപാടിക്ക് പോയ കുട്ടികൾക്ക് നേരെ ഹിന്ദു തീവ്രവാദികളുടെ അതിക്രമം. 200,000 ത്തോളം ആളുകൾ താമസിക്കുന്ന ഖണ്ടവയിലെ സെന്റ് പയസ്...

Crime15 hours ago

ISWAP Terrorists Kill Two Christian Business Owners

Nigeria – On September 24, two militants suspected to belong to the terror group Islamic State West Africa Province (ISWAP),...

Media15 hours ago

News Hour Weekly News 05 October 2022 End Time News

  Share this post:Share on FacebookShare on WhatsAppShare on TwitterShare on PinterestShare on SMSShare on Email

us news15 hours ago

യേശുവിന്റെ ദർശനം വഴിത്തിരിവായി, ഇസ്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് വീണ്ടും ക്രിസ്തു വിശ്വാസത്തിൽ; അമേരിക്കന്‍ സ്വദേശിയുടെ സാക്ഷ്യം ശ്രദ്ധ നേടുന്നു

വാഷിംഗ്ടൺ ഡിസി: ഇസ്ലാമിലേക്ക് മതപരിവര്‍ത്തനം ചെയ്തതിന് ശേഷം അപ്രതീക്ഷിതമായി യേശുവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയതിനെ കുറിച്ച് മൈക്ക് വെസ്റ്റര്‍ഫീല്‍ഡ് എന്ന അമേരിക്കക്കാരന്‍ പുറത്തുവിട്ട വീഡിയോ സാക്ഷ്യം ശ്രദ്ധ നേടുന്നു. “ഐ...

world news2 days ago

Archaeologists discover burial cave filled with intact pottery dating to Ramses II, Exodus from Egypt

Israeli archaeologists said they have discovered an extremely rare 3,300 years old intact burial cave from the time of Pharaoh...

world news2 days ago

യുഎഇയിൽ ജോലി അന്വേഷിച്ച് എത്തുന്നവർക്ക് ഇനി ജോബ് എക്‌സ്‌പ്ലൊറേഷന്‍ വിസ: അറിയേണ്ടതെല്ലാം

ദുബായ്: യുഎഇയിലേക്ക് ഇനി മുതല്‍ തൊഴില്‍ തേടി വരുന്നവര്‍ക്കായി പ്രത്യേക തൊഴിലന്വേഷക വിസ നടപ്പിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ് യുഎഇ ഭരണകൂടം. ഒക്ടോബര്‍ മൂന്നു മുതല്‍ ജോബ് എക്‌സ്‌പ്ലൊറേഷന്‍ വിസ എന്ന...

world news2 days ago

Life of Saint Peter on the wall of Saint Peter’s Basilica; Thousands witnessed the first 3D multimedia exhibition

VATICAN CITY– As thousands of people sat in the dark in St. Peter’s Square, they watched fish jump from the...

National2 days ago

ത്രിപുരയില്‍ കത്തോലിക്ക പ്രാര്‍ത്ഥനാലയം തകര്‍ത്തു; അക്രമത്തിനിടയിലും പ്രാര്‍ത്ഥന അവസാനിപ്പിക്കാതെ വിശ്വാസികള്‍

കൊമാലി: വടക്കു കിഴക്കന്‍ ഇന്ത്യന്‍ സംസ്ഥാനമായ ത്രിപുരയിലെ കൊമാലി ഗ്രാമത്തിലെ കത്തോലിക്ക പ്രാര്‍ത്ഥനാലയം ജാമാതിയ ഗോത്രവര്‍ഗ്ഗക്കാരായ ഗ്രാമവാസികള്‍ തകര്‍ത്തു. ഇക്കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബര്‍ 2-ന് ഏതാണ്ട് പതിനഞ്ചോളം കത്തോലിക്ക...

Crime3 days ago

തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന പരസ്യങ്ങൾ: 24 ഓണ്‍ലൈന്‍ പരസ്യ ദാതാക്കള്‍ക്ക് പിഴ ചുമത്തി സൗദി

സൗദി: തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ പരസ്യങ്ങൾ നൽകിയ 24 ഓണ്‍ലൈന്‍ പരസ്യ ദാതാക്കള്‍ക്ക് പിഴ ചുമത്തി സൗദി. സൗദി വാണിജ്യ മന്ത്രാലയം ആണ് പിഴ ചുമത്തിയ വിവരം പുറത്തുവിട്ടത്....

world news3 days ago

Fr. Mbaka Now Sacked From Adoration Ministry Over Politically-related Preaching, Sent To Monastery

“Many people are wasting their time in the 2023 general elections. God said I should not reveal it,” Mbaka said...

Trending