Connect with us
Slider

Life

ആഹാരം പാകപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

Published

on

 

# കുടിക്കാനുപയോഗിക്കുന്ന വെളളം, പൈപ്പുവെളളമോ, കിണറ്റില്* നിന്നുളള വെളളമോ, കുഴല്*ക്കിണറില്* നിന്നുളള വെളളമോ ഏതായാലും നല്ലതുപോലെ തിളപ്പിച്ചാറിച്ചശേഷം വേണം കുടിക്കേണ്ടത്*. ചെറുതായി ചൂടാക്കിയതുകൊണ്ട്* രോഗാണുക്കള്* നശിക്കുകയില്ല. ചൂടാക്കിയ വെളളത്തില്* പച്ചവെളളം ചേര്*ത്ത്* ചെറുചൂടോടുകൂടി നല്*കുന്ന രീതി രോഗാണുക്കളെ വര്*ധിപ്പിക്കാനല്ലാതെ നശിപ്പിക്കാന്* ഒരിക്കലും സഹായകമാകുന്നില്ല.

# പാലിലൂടെ പല രോഗങ്ങളും പകരാവുന്നതാണ്*. പശുവിന്റെ പാലില്* പല രോഗാണുക്കള്* ഉണ്ടാകാന്* സാധ്യതയുളളതിനാല്* നല്ലതുപോലെ തിളപ്പിച്ചാറിച്ചശേഷം വേണം കുടിക്കുവാന്*. ശിശുക്കള്*ക്ക്* അമ്മയുടെ മുലപ്പാലിന്* പകരം കൊടുക്കുന്ന പാല്* അത്രതന്നെ വെളളം ചേര്*ത്തശേഷം, ചേര്*ത്ത വെളളം മുഴുവന്* വറ്റുന്നതുവരെ തിളപ്പിക്കണം. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട്* പാലിലെ പ്രോട്ടീന്* ചെറുകണികകളായി അമ്മയുടെ മുലപ്പാലിലെ പ്രോട്ടീനു തുല്യമായിത്തീരുകയും ശിശുക്കള്*ക്ക്* പെട്ടെന്ന്* ദഹിക്കുവാന്* സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പാല്* ദഹിക്കാത്തവര്*ക്ക്* തൈരാക്കിയോ, അത്* വീണ്ടും മോരാക്കിയോ കഴിക്കാവുന്നതാണ്*.

# പച്ചക്കറികള്* വേവിക്കുമ്പോള്* ഏറെനേരം പാത്രത്തിന്റെ അടപ്പ്* തുറന്നിട്ടുവേവിച്ചാല്* അതില്* അടങ്ങിയിട്ടുളള ജീവകങ്ങളും, എന്*സൈമുകളും നഷ്*ടപ്പെട്ടുപോകുന്നു. പച്ചക്കറികളും പയറുവര്*ഗങ്ങളും വേവിക്കുമ്പോള്* വെളളം കൂടിയാല്*ത്തന്നെ അത്* ഊറ്റിയെടുത്ത്* മറ്റു കറികളില്* ചേര്*ക്കുകയോ അല്ലെങ്കില്* കുരുമുളകും, കായവും, മറ്റ്* മസാലകളും ചേര്*ത്ത്* രസം വയ്ക്കുകയോ ആകാം.

# അരി ചോറാകുമ്പോള്* അധികം വെളളത്തില്* വേവിച്ച്* വെളളം ഊറ്റിക്കളയുന്നത്* ചോറിന്റെ പോഷകമൂല്യം കുറയ്ക്കും. അല്*പം ഉപ്പുചേര്*ത്ത കഞ്ഞിവെളളം കുട്ടികള്*ക്കും, മുതിര്*ന്നവര്*ക്കും കുടിക്കാവുന്ന നല്ല ഒരു ആരോഗ്യപാനീയമാണ്*.

# മുട്ട ഓംലറ്റുണ്ടാക്കി കഴിക്കുന്നതിലും, പച്ചയ്ക്ക്* കഴിക്കുന്നതിലും, പകുതി വേവിച്ച്* കഴിക്കുന്നതിലും നല്ലത്* നല്ലതുപോലെ പുഴുങ്ങി കഴിക്കുന്നതാണ്*. രോഗാണുക്കള്* ഉണ്ടെങ്കില്* അത്* നശിക്കുവാന്* മുട്ട പുഴുങ്ങിക്കഴിക്കുന്നതിലൂടെ സാധിക്കുന്നു.

# മുട്ട, മത്സ്യം, മാംസം എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുന്നവര്* എണ്ണയില്* വറുത്ത്* ഉപയോഗിക്കാതെ കറിയാക്കി കഴിക്കാന്* ശ്രദ്ധിക്കുക. പ്രോട്ടീന്* അധികമുളള മാംസാഹാരങ്ങള്* വറുത്ത്* കരിയുമ്പോള്* വിഷസ്വഭാവമുളള വസ്*തുക്കള്* ഉണ്ടാകുന്നതിന്* കാരണമാകുന്നു.

# മാംസം കഴിവതും പ്രഷര്*കുക്കറില്*തന്നെ വേവിക്കുക. സാധാരണ പാത്രത്തില്* മാംസം അരമണിക്കൂറോ, ഒരുമണിക്കൂറോ തന്നെ വേവിച്ചാലും ചില അണുക്കളും, വിരയുടെ മുട്ടകളും നശിക്കുന്നില്ല. മാംസം പാകം ചെയ്യുമ്പോള്* കുറെ പച്ചപപ്പായ മുറിച്ചിട്ടാല്* അതിലെ “പാപ്പെയ്*ന്*” എന്ന എന്*സൈം മാംസത്തിലെ പ്രോട്ടീനെ ചെറുകണികകളാക്കി ദഹനേന്ദ്രിയത്തിന്* ആഗിരണം ചെയ്യത്തക്ക പരുവത്തിലാക്കുന്നു.

# വാഴയ്ക്കായുടെ പുറംതൊലിയും, പാവയ്ക്കായുടെ കുരുവും കളയാതിരിക്കുക. പാവയ്ക്ക പ്രമേഹത്തിന്* പറ്റിയ ഒരു ഔഷധമാണെന്ന്* ഏവര്*ക്കും അറിവുളളതാണ്*. പാവയ്ക്കായുടെ കുരുവിനാണ്* പ്രമേഹത്തെ കുറയ്ക്കാന്* ശേഷിയുളളത്*. മത്തങ്ങ, വെളളരി തുടങ്ങിയ പല പച്ചക്കറികളുടെയും തൊലി കളയാതെ കറിവയ്ക്കുന്നതാണ്* ഉത്തമം. മാരകമായ വിഷവസ്*തുക്കള്* കലര്*ത്തിയ പച്ചക്കറികള്* ഉപ്പുവെളളത്തിലോ, കുറച്ച്* സോഡിയം ബൈകാര്*ബണേറ്റ്* അഥവാ കാരം കലക്കിയ വെളളത്തിലോ ഇട്ടുവെച്ച്* നല്ലതുപോലെ കഴുകിയെടുത്തതിനുശേഷം വേണം കറിവയ്ക്കുന്നതിനായി ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്*. പച്ചക്കറികള്* പാകം ചെയ്യുന്നതിനുമുമ്പ്* ഏറെനേരം അരിഞ്ഞുവെയ്ക്കാതിരിക്കുക. പച്ചക്കറികളിലെ ജീവകങ്ങള്* അന്തരീക്ഷത്തിലുളള ഓക്*സിജനുമായി പ്രവര്*ത്തിച്ച്* ഓക്*സൈഡുകളായി മാറ്റപ്പെടുന്നു. ഓറഞ്ചും ആപ്പിളും ചേര്*ന്ന ഫ്രൂട്ട്* സാലഡ്* തയ്യാറാക്കുമ്പോള്* രണ്ടുംകൂടി ചേര്*ത്ത്* അധികനേരം വെയ്ക്കരുത്*. ഒന്നിച്ചുവെച്ചാല്* ഓറഞ്ചിന്റെ അമ്ലത്വം ആപ്പിളിന്റെ പല ഗുണങ്ങളേയും നിര്*വീര്യമാക്കുന്നു.

# കടല, പയര്*, മുതിര തുടങ്ങിയ ധാന്യവര്*ഗങ്ങള്* ഒരു രാത്രിമുഴുവന്* വെളളത്തിലിട്ടുവെച്ച്* ആ വെളളത്തില്*തന്നെ വേവിച്ചുപയോഗിക്കുക. ഗുണം വര്*ധിപ്പിക്കാനും, ഇന്ധനം ലാഭിക്കാനും ഇത്* ഉപകരിക്കും. പയറുവര്*ഗങ്ങള്* മുളപ്പിച്ചശേഷം പാകംചെയ്യുകയാണെങ്കില്* പോഷകഗുണം വര്*ധിക്കുന്നതാണ്*. ഗോതമ്പ്*, അരി എന്നിവ തവിടുകളയാതെ പാകം ചെയ്യുക. തവിടില്* ജീവകങ്ങളും, നാരുകളും നല്ലയളവില്* അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്*.

# ഓരോ ദിവസവും കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തെപ്പറ്റി ഒരു അവലോകനം നടത്തുന്നത്* എപ്പോഴും നന്നായിരിക്കും. വ്യത്യസ്*തമായ ഭക്ഷണപദാര്*ത്ഥങ്ങള്* ആഹാരത്തില്* ഉള്*പ്പെടുത്തുവാന്* ശ്രമിക്കുക. സവിശേഷ ആഹാരം വേണ്ടവര്*ക്ക്* അതിനനുസരിച്ച്* അധികമായി നല്*കുകയും വേണം. ശുചിത്വമുളള സ്ഥലത്ത്* വൃത്തിയോടുകൂടി വേണം ആഹാരം പാകം ചെയ്യാന്*. ആഹാരം വിളമ്പുന്നതിനും ശുചിത്വം പാലിക്കുവാന്* ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്*.

Life

പയർ തേങ്ങാ കൊത്തു പൊരിയൽ.

Published

on

 

ചേരുവകൾ
വൻപയർ ഒരു കപ്പ്
സവാള ഒരു വലുത് അരിഞ്ഞത്
തേങ്ങാക്കൊത്ത് അറ മുറി തേങ്ങയുടെ
വെളിച്ചെണ്ണ മൂന്നു ടേബിൾസ്പൂൺ
ഇഞ്ചി അറ ഇഞ്ചു കഷ്ണം അരിഞ്ഞത്
വെളുത്തുള്ളി ആറെണ്ണം വലുത് അരിഞ്ഞത്
പച്ചമുളക് നാലെണ്ണം അരിഞ്ഞത്
ചതച്ച മുളക് ഒരു ടേബിൾസ്പൂൺ
മഞ്ഞൾപൊടി അറ ടീസ്പൂൺ
കടുക് അര ടീസ്പൂൺ
ഉപ്പ് അര ടീസ്പൂൺ
വേപ്പില ഒരു തണ്ട്
വെള്ളം മൂന്നു കപ്പ്

പാകം ചെയ്യേണ്ട വിധം
പയർ ആറു മണിക്കൂർ രണ്ടു കപ്പു വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തു വച്ചിട്ട് ബാക്കി ഒരു കപ്പു കൂടെ വെള്ളം ചേർത്തു കൂടെ കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞളും ചേർത്തു ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ വിസിൽ കൊടുത്തു വേവിക്കുക. വെള്ളം എല്ലാം വറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ ഊറ്റി കളയാം.

ഒരു പാനിൽ എന്ന ചൂടാക്കി അതിൽ ആദ്യം കടുക് പൊട്ടിക്കുക. എന്നിട്ടു അതിലേക്കു ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളകും ചേർത്തു വഴറ്റുക. പുറകെ സവാള ചേർക്കുക. സോഫ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ തേങ്ങാ കൊത്തും ചേർക്കുക. നന്നായി മൂത്തു വരുമ്പോൾ വേപ്പിലയും, മഞ്ഞളും, മുളകും ഉപ്പും ചേർത്തു നന്നായി ഇളക്കി ചേർക്കുക.

ഇനി അതിലേക്കു വേവിച്ചു വച്ച പയർ ചേർക്കുക. നന്നായി ഇളക്കി ചേർക്കുക. വെള്ളം എല്ലാം ആവിയായി പോകുമ്പോൾ ഇറക്കുക.

Continue Reading

Life

Everything You Need to Know About the Bible

Published

on

 

Book / Authors
1) Genesis: Moses
2) Exodus: Moses
3) Leviticus: Moses
4) Numbers: Moses
5) Deuteronomy: Moses
6) Joshua: Joshua
7) Judges: Samuel
8) Ruth: Samuel
9) 1 Samuel: Samuel; Gad; Nathan
10) 2 Samuel: Gad; Nathan
11) 1 Kings: Jeremiah
12) 2 Kings: Jeremiah
13) 1 Chronicles: Ezra
14) 2 Chronicles: Ezra
15) Ezra: Ezra
16) Nehemiah: Nehemiah
17) Esther: Mordecai
18) Job: Moses
19) Psalms: David and others
20) Proverbs: Solomon; Agur; Lemuel
21) Ecclesiastes: Solomon
22) Songs of Solomon: Solomon
23) Isaiah: Isaiah
24) Jeremiah: Jeremiah
25) Lamentations: Jeremiah
26) Ezekiel: Ezekiel
27) Daniel: Daniel
28) Hosea: Hosea
29) Joel: Joel
30) Amos: Amos
31) Obadiah: Obadiah
32) Jonah: Jonah
33) Micah: Micah
34) Nahum: Nahum
35) Habakkuk: Habakkuk
36) Zephaniah: Zephaniah
37) Haggai: Haggai
38) Zechariah: Zechariah
39) Malachi: Malachi
40) Matthew: Matthew
41) Mark: Mark
42) Luke: Luke
43) John: Apostle John
44) Acts: Luke
45) Romans: Paul
46) 1 Corinthians: Paul
47) 2 Corinthians: Paul
48) Galatians: Paul
49) Ephesians: Paul
50) Philippians: Paul
51) Colossians: Paul
52) 1 Thessalonians: Paul
53) 2 Thessalonians: Paul
54) 1 Timothy: Paul
55) 2 Timothy: Paul
56) Titus: Paul
57) Philemon: Paul
58) Hebrews: Unknown
59) James: James (Jesus’ brother)
60) 1 Peter: Peter
61) 2 Peter: Peter
62) 1 John: Apostle John
63) 2 John: Apostle John
64) 3 John: Apostle John
65) Jude: Jude (Jesus’ brother)
66) Revelation: Apostle John

BIBLE STATISTICS

Amazing Bible Facts And Statistics
👉🏼 Number of Books in the Bible: 66
👉🏼 Chapters: 1,189
👉🏼 Verses: 31,101
👉🏼 Words: 783,137
👉🏼 Letters: 3,566,480
👉🏼 Number of Promises given in the Bible: 1,260
👉🏼 Commands: 6,468
👉🏼 Predictions: over 8,000
👉🏼 Fulfilled Prophecy: 3,268 verses
👉🏼 Unfulfilled Prophecy: 3,140
👉🏼 Number of Questions: 3,294
👉🏼Longest Name: Mahershalalhashbaz (Isaiah 8:1)
👉🏼 Longest Verse: Esther 8:9 (78 words)
👉🏼 Shortest Verse: John 11:35 (2 words: “Jesus wept” .
👉🏼 Middle Books: Micah and Nahum
👉🏼 Middle Chapter: Psalm 117
👉🏼 Shortest Chapter (by number of words): Psalm 117 (by number of words)
👉🏼 Longest Book: Psalms (150 Chapters)
👉🏼 Shortest Book (by number of words): 3 John
👉🏼 Longest Chapter: Psalm 119 (176 verses)
👉🏼 Number of times the word “God” appears: 3,358
👉🏼 Number of times the word “Lord” appears: 7,736
👉🏼 Number of different authors: 40
👉🏼 Number of languages the Bible has been translated into: over 1,200

OLD TESTAMENT STATISTICS:
——————————————–
👉🏼 Number of Books: 39
👉🏼 Chapters: 929
👉🏼 Verses: 23,114
👉🏼 Words: 602,585
👉🏼 Letters: 2,278,100
👉🏼 Middle Book: Proverbs
👉🏼 Middle Chapter: Job 20
👉🏼 Middle Verses: 2 Chronicles 20:17,18
👉🏼 Smallest Book: Obadiah
👉🏼 Shortest Verse: 1 Chronicles 1:25
👉🏼 Longest Verse: Esther 8:9 (78 words)
👉🏼 Longest Chapter: Psalms 119

NEW TESTAMENT STATISTICS:
======================
👉🏼 Number of Books: 27
👉🏼 Number of Chapters: 260
👉🏼 Number of Verses: 7,957
👉🏼 Words: 180,552
👉🏼 Letters: 838,380
👉🏼 Middle Book: 2 Thessalonians
👉🏼 Middle Chapters: Romans 8, 9
👉🏼 Middle Verse: Acts 27:17
👉🏼 Smallest Book: 3 John
👉🏼 Shortest Verse: John 11:35
👉🏼 Longest Verse: Revelation 20:4 (68 words)
👉🏼Longest Chapter: Luke 1
***********

There are 8,674 different Hebrew words in the Bible, 5,624 different
Greek words, and 12,143 different English words in the King James Version.

***********
• Bible Written by Approximately 40 Authors
• Written over a period of 1,600 years
• Written over 40 generations
• Written in three languages: Hebrew, Greek and Aramaic
• Written on three continents: Europe, Asia and Africa
• Written in different locations: wilderness, dungeon, palace, prison, in exile, at home
• Written by men from all occupations: kings, peasants, doctors, fishermen, tax collectors, scholars, etc.
• Written in different times: war, peace, poverty, prosperity, freedom and slavery
• Written in different moods: heights of joy to the depths of despair
• Written in harmonious agreement on a widely diverse range of subjects and doctrines.

**********

10 Longest Books in the Bible

1) Psalm – 150 Chapters, 2,461 verses, 43,743 words
2) Jeremiah – 52 chapters, 1,364 verses, 42,659 words
3) Ezekiel – 48 chapters, 1,273 verses, 39,407 words
4) Genesis – 50 chapters, 1,533 verses, 38,267 words
5) Isaiah – 66 chapters, 1,292 verses, 37,044 words
6) Numbers – 36 chapters, 1,288 verses, 32,902 words
7) Exodus – 40 chapters, 1,213 verses, 32.602 words
8) Deuteronomy – 34 chapters, 959 verses, 28,461 words
9) 2 Chronicles – 36 chapters, 822 verses, 26,074 words
10) Luke – 24 chapters, 1,151 verses, 25,944 words

**********
10 Shortest Books in the Bible
1) 3 John – 1 chapter, 14 verses, 299 words
2) 2 John – 1 chapter, 13 verses, 303 words
3) Philemon – 1 chapter, 25 verses, 445 words
4) Jude – 1 chapter, 25 verses, 613 words
5) Obadiah – 1 chapter, 21 verses, 670 words
6) Titus – 3 chapters, 46 verses, 921 words
7) 2 Thessalonians – 3 chapters, 47 verses, 1,042 words
8) Haggai – 2 chapters, 38 verses, 1,131 words
9) Nahum – 3 chapters, 47 verses, 1,285 words
10) Jonah – 4 chapters, 48 verses, 1,321.

Continue Reading

Subscribe

Enter your email address

Featured

us news16 hours ago

World renowned evangelist Dr. Morris cerullo Passes Away at 88

World-renowned evangelist Morris Cerullo passed away on July 10 at the age of 88. On Friday, Dr. Cerullo’s family posted...

us news17 hours ago

Dispute between believers; Attack on church in South Africa; 5 were killed; Injury to many

South African police said they had rescued men, women and children from a “hostage situation” on the outskirts of Johannesburg...

us news17 hours ago

Floods in China: 3.8 crore flood victims, 141 missing

Beijing: China raised its flood response alert on Sunday to the second highest level as heavy rain battered regions along...

Media18 hours ago

Christian Preacher Shot Dead In Maharashtra

Pastor Munsi Deo Tando was abducted and murdered in cold blood near his village named Bhatpar, situated in the Bhamaragad...

Life2 days ago

പയർ തേങ്ങാ കൊത്തു പൊരിയൽ.

  ചേരുവകൾ വൻപയർ ഒരു കപ്പ് സവാള ഒരു വലുത് അരിഞ്ഞത് തേങ്ങാക്കൊത്ത് അറ മുറി തേങ്ങയുടെ വെളിച്ചെണ്ണ മൂന്നു ടേബിൾസ്പൂൺ ഇഞ്ചി അറ ഇഞ്ചു കഷ്ണം...

Media2 days ago

Eritrea arrests 30 people attending Christian wedding amid faith crackdown

Some 45 people attending Christian gatherings have reportedly been arrested in recent months in the capital city of Eritrea, a...

Trending