Connect with us

us news

വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിൽ ഗ്ലോബൽ ബിസിനസ് ഫോറം ഓഫിസ് ഹൂസ്റ്റണിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നു

Published

on

ഹൂസ്റ്റൺ: വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിൽ ഗ്ലോബൽ ബിസിനസ് ഫോറം ഓഫിസ് ഹൂസ്റ്റണിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നു. ഹൂസ്റ്റൺ 2 നോർത്ത് പോയിൻ്റ് ഡ്രൈവിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ഓഫിസ് 22 ന് വൈകിട്ട് 5.30 ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും.
ജനപ്രതിനിധികൾ, സംഘടന നേതാക്കൾ, വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിൽ ഗ്ലോബൽ, റീജിയൻ, പ്രൊവിൻസ് നേതാക്കൾ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുക്കുമെന്ന്
വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിൽ ഗ്ലോബൽ പ്രസിഡൻ്റ് തോമസ് മൊട്ടയ്ക്കൽ, ബിസിനസ് ഫോറം ഗ്ലോബൽ ചെയർമാൻ ജെയിംസ് കൂടൽ, റീജിയൻ ചെയർമാൻ സുനിൽ കൂഴംപാല എന്നിവർ അറിയിച്ചു

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്:

ജെയിംസ് കൂടൽ
(ചെയർമാൻ, വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിൽ ബിസിനസ് ഫോറം
+1 914 987 1101
[email protected]
Sources:globalindiannews

http://theendtimeradio.com

us news

Concerning Stats Reveal Why Knowing Scripture Is So Important

Published

on

Believers serious about following Jesus need to understand Scripture.

That’s the argument Dr. Peter Bylsma, author of “The Bible I Never Knew: A Closer Look At Christianity’s Main Themes,” made on a recent episode of CBN’s “Faith vs. Culture.”

A survey released last year by the American Bible Society found a majority of Americans wish they cracked the covers of their Bibles more often. The State of the Bible analysis showed more than half (52%) of Americans aspire to reading Scripture more regularly, CBN News reported.

More than a quarter of them, though, said they just “don’t have enough time” to do it.

Perhaps even more concerning is only 6% of professing Christians hold to a biblical worldview, with the overwhelming majority (96%) choosing syncretism, a “term used to describe a customized blend of philosophies of life that a person pieces together for their own satisfaction,” the survey explained.

Failing to study and understand the themes of the Bible, Bylsma asserted, shows a lack of seriousness about following Jesus and adhering to Christianity.

“Our culture is working against us,” he explained. “In fact, we don’t even realize we are in a culture that is influencing us in different ways. For a person to take on a different perspective based on Scripture … [you need] a network of people who are thinking like you and can support one another because the message of the Gospel and the message of the Bible are countercultural and that is hard to live in today’s society.”

Another concern is New Age philosophies creeping into Christianity.

A Pew Research Center survey from 2018 found six-in-10 Christians believe in at least one of four of the New Age themes outlined in the study: “Believe spiritual energy can be located in physical things,” “believe in psychics,” “believe in reincarnation,” and “believe in astrology.”

Additionally, a YouGov poll released in late 2022 found 87% of Americans believe in at least one belief that falls loosely under the umbrella of “new-age spiritualism.” The study found more than half of respondents (55%) said they believe karma is real, with 41% believing in hypnosis, 39% believing in UFOs and extraterrestrials, and 29% believing in the “law of attraction,” known by many as “manifesting.”

It’s often a failure to understand Scripture and the tenets of the Christian faith that result in those who claim to follow Jesus espousing beliefs antithetical to Christianity. While many come to faith without a deep knowledge of the Bible, it’s critical they, upon salvation, invest in understanding Scripture and the teachings of Jesus.

“We usually come to Christ in a simple way, usually not having counted the cost, usually not having a knowledge of what you’re getting yourself into,” Bylsma said. “You jump in and then you have that relationship and then you think that’s enough. And I would say the church doesn’t really do a good job of nurturing mature Christians.”

“Some of the churches I go to kind of have the same themes over and over,” he continued. “I would say it’s elementary; it’s almost spiritual milk. And there really needs to be a deeper dive into the concepts and the themes [of the Bible]. Twenty minutes once a week just doesn’t do it.”

It’s tempting, he continued, to feel satiated in just knowing a handful of Bible passages. But those who believe they are saved and are desiring of a relationship with Jesus “need to go further.”

To make his case, he pointed to the teachings of the Apostle Paul.

In 1 Corinthians 13:11, he wrote, “When I was a child, I talked like a child, I thought like a child, I reasoned like a child. When I became a man, I put the ways of childhood behind me” (NIV). Paul’s point was that, as believers continue in the Christian faith, they should mature spiritually.

The central — and most important — theme of the Bible, of course, is the message of Jesus. Everything throughout Scripture, in both the Old and New Testaments, points to God becoming a man, taking on the insurmountable debt sinful humanity could not pay by dying on the cross and rising from the grave three days later.

Believers who have accepted Jesus as their savior ought to invest time in truly understanding the whole of Scripture, knowing that it is fundamentally transformational. It is, as Hebrews 4:12 explains, “alive and active” and “sharper than any double-edged sword, it penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow; it judges the thoughts and attitudes of the heart” (NIV).
Sources:faithwire

http://theendtimeradio.com

Continue Reading

us news

Bible Museum’s New Worship Exhibit Gives Viewers a ‘Foretaste of Heaven’

Published

on

There’s something new at the Museum of the Bible in Washington, D.C., just in time for the busy summer season. It’s a worship experience like you’ve never seen or heard before.

It’s called “All Creation Sings” and is inspired by Psalm 148 which declares, “Let them praise the name of the Lord!” It’s a 45-minute experience posing the question: What is worship?

Garrett Hinton, Chief Revenue Officer at the Museum of the Bible, says, “When somebody says worship to me, my mind immediately goes to the thing that we do at church on Sundays before the pastor gets up and gives the sermon. That’s worship and indeed, that is worship. But as the Bible talks about worship, it’s so much more than that. So the story is the story of the Bible, and it’s taking you from Creation or Genesis all the way to Revelation.”

Using the latest light detection and 3D laser technology, you can literally interact with the walls.

“Suddenly I’m a little kid again and I could go and create and paint on the walls at the beginning and at the end of this story,” Hinton explained.

The Museum of the Bible teamed up with a group called CREATR to feature some of Christian music’s biggest names for this project.

“So you think of people like Jackie Hill Perry, Tasha Cobbs, Brandon Lake, Kari Job, Cody Carnes, Phil Wickham, Brooke Ligertwood, Chris Tomlin. It is the who’s who that have come together to create this organization called CREATR, lending their voices to this before you go into the experience, really setting up the experience so that your heart and your mind is prepared to talk about worship and what it is and who deems it worthy,” Hinton said.

“A Heavenly Experience”

“All Creation Sings” is not so much an exhibit but an experience. It takes guests on a journey through four acts, immersing them in a worship adventure that can only be described as heavenly.

Mother and daughter, Laura and Madison DeMichael from Ohio were enthralled.

“To see the Word of God come alive in front of me and just to be a part of that cacophony of praise, like they said in the beginning, it is a continual praise that is echoing to our Lord and our Savior, beyond a shadow of a doubt, it was an experience by far,” Laura told us.

Her daughter Madison said, “Oh, it was incredible, I’ve never seen anything like it, all the colors, all the sounds.”

When asked if it felt like a little foretaste of heaven Laura said, “Oh absolutely, absolutely, to just be a part of it and have it surrounding you.” Madison added “It makes me excited to see what heaven will be like, but not yet!” she said.

Sixth graders from our Lady of Victory School in Washington, D.C. appeared captivated by the experience.

Twelve-year-old Eleanor Rooney, thought the interactive part was really cool. “I’ve been to an interactive thing like that before, but not all around and with the screens and the projectors and everything, it was amazing,” she said.

Classmate Alex Vassallo, also 12, said, “I think it was amazing and it was kind of out of this world. My favorite part was probably the running around and touching the walls,” he said.

Sixth grader Chat Dakat added, “It was so awesome. There were all the colors and all the lights and the sounds. It was one of the most amazing things I’ve been to so far in my life,” she said.

And 12-year-old Sofia Bohr added, “It was fantastic, actually. There were all these colors and the animation, and I just really loved it.”

For their teacher, Jenna Drummond, it helped bring to life the Old Testament stories she’s been teaching her students.

“It was really awesome to see it 360 all around different walls and then seeing all my students just in awe of everything, that just brought me a lot of joy. But also going back to what we’ve been talking about all year, I teach religion for sixth grade, which is Old Testament. So, the Creation story, how we continue that in our daily lives now, and how we continue to pay that forward,” she said.

“Worship Is Our Purpose”

And for the Bible Museum, it’s a way to focus guests on our original purpose as children of God.

Matthias Walther, Chief Marketing Officer at the Museum of the Bible, told us, “Worship is our purpose. That’s what we’re created for. So, God created us, and he created our universe. That’s where it all starts. And I think to discover this, to see the greatness of our Creation, the greatness of God’s design in our existence, it takes you to a humble, really reflective place. And I think that’s always a good starting point to kind of find your space in the context of our existence of this world. And I think that’s specifically attractive for people who don’t have a faith background because it gives them a new North Star to understand, ‘So, what on earth am I here for?'” Walther said.

The “All Creation Sings” exhibit will be at the Museum of the Bible in Washington, D.C. for the foreseeable future.
Sources:faithwire

http://theendtimeradio.com

Continue Reading

us news

Concerning Stats Reveal Why Knowing Scripture Is So Important

Published

on

Believers serious about following Jesus need to understand Scripture.

That’s the argument Dr. Peter Bylsma, author of “The Bible I Never Knew: A Closer Look At Christianity’s Main Themes,” made on a recent episode of CBN’s “Faith vs. Culture.”

A survey released last year by the American Bible Society found a majority of Americans wish they cracked the covers of their Bibles more often. The State of the Bible analysis showed more than half (52%) of Americans aspire to reading Scripture more regularly, CBN News reported.

More than a quarter of them, though, said they just “don’t have enough time” to do it.

Perhaps even more concerning is only 6% of professing Christians hold to a biblical worldview, with the overwhelming majority (96%) choosing syncretism, a “term used to describe a customized blend of philosophies of life that a person pieces together for their own satisfaction,” the survey explained.

Failing to study and understand the themes of the Bible, Bylsma asserted, shows a lack of seriousness about following Jesus and adhering to Christianity.

“Our culture is working against us,” he explained. “In fact, we don’t even realize we are in a culture that is influencing us in different ways. For a person to take on a different perspective based on Scripture … [you need] a network of people who are thinking like you and can support one another because the message of the Gospel and the message of the Bible are countercultural and that is hard to live in today’s society.”

Another concern is New Age philosophies creeping into Christianity.

A Pew Research Center survey from 2018 found six-in-10 Christians believe in at least one of four of the New Age themes outlined in the study: “Believe spiritual energy can be located in physical things,” “believe in psychics,” “believe in reincarnation,” and “believe in astrology.”

Additionally, a YouGov poll released in late 2022 found 87% of Americans believe in at least one belief that falls loosely under the umbrella of “new-age spiritualism.” The study found more than half of respondents (55%) said they believe karma is real, with 41% believing in hypnosis, 39% believing in UFOs and extraterrestrials, and 29% believing in the “law of attraction,” known by many as “manifesting.”

It’s often a failure to understand Scripture and the tenets of the Christian faith that result in those who claim to follow Jesus espousing beliefs antithetical to Christianity. While many come to faith without a deep knowledge of the Bible, it’s critical they, upon salvation, invest in understanding Scripture and the teachings of Jesus.

“We usually come to Christ in a simple way, usually not having counted the cost, usually not having a knowledge of what you’re getting yourself into,” Bylsma said. “You jump in and then you have that relationship and then you think that’s enough. And I would say the church doesn’t really do a good job of nurturing mature Christians.”

“Some of the churches I go to kind of have the same themes over and over,” he continued. “I would say it’s elementary; it’s almost spiritual milk. And there really needs to be a deeper dive into the concepts and the themes [of the Bible]. Twenty minutes once a week just doesn’t do it.”

It’s tempting, he continued, to feel satiated in just knowing a handful of Bible passages. But those who believe they are saved and are desiring of a relationship with Jesus “need to go further.”

To make his case, he pointed to the teachings of the Apostle Paul.

In 1 Corinthians 13:11, he wrote, “When I was a child, I talked like a child, I thought like a child, I reasoned like a child. When I became a man, I put the ways of childhood behind me” (NIV). Paul’s point was that, as believers continue in the Christian faith, they should mature spiritually.

The central — and most important — theme of the Bible, of course, is the message of Jesus. Everything throughout Scripture, in both the Old and New Testaments, points to God becoming a man, taking on the insurmountable debt sinful humanity could not pay by dying on the cross and rising from the grave three days later.

Believers who have accepted Jesus as their savior ought to invest time in truly understanding the whole of Scripture, knowing that it is fundamentally transformational. It is, as Hebrews 4:12 explains, “alive and active” and “sharper than any double-edged sword, it penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow; it judges the thoughts and attitudes of the heart” (NIV).

You can watch our full conversation with Bylsma in the episode of “Faith vs. Culture” above.
Sources:faithwire

http://theendtimeradio.com

Continue Reading
Advertisement The EndTime Radio

Featured

us news5 hours ago

Concerning Stats Reveal Why Knowing Scripture Is So Important

Believers serious about following Jesus need to understand Scripture. That’s the argument Dr. Peter Bylsma, author of “The Bible I...

world news5 hours ago

കോംഗോയിൽ ഭീകരാക്രമണം; 3 ക്രൈസ്തവർ കൊല്ലപ്പെട്ടു

കോംഗോ : കോംഗോയിലെ മാമോവിന് സമീപമുള്ള ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ഗ്രാമത്തിനു നേരെയാണ് ഇസ്ലാമിസ്റ്റ് അലൈഡ് ഡെമോക്രാറ്റിക് ഫോഴ്‌സ് എന്ന ഭീകരവാദികൾ ആക്രമണം നടത്തിയത്. ആക്രമണത്തിൽ മൂന്ന് ക്രൈസ്തവർ...

National6 hours ago

ഇൻ്റർ നാഷണൽ സിയോൻ അസംബ്ലി ; സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന സന്ദേശ യാത്ര ആഗസ്റ്റ് 15 ന്

കാട്ടാക്കട:- ഇൻ്റർ നാഷണൽ സീയോൻ അസംബ്ലി സഭയുടെ യുവജന വിഭാഗത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഓഗസ്റ്റ് 15 ന് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയുടെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ സ്വാതന്ത്ര്യദിന സന്ദേശ യാത്ര നടക്കും....

Tech6 hours ago

വാട്സ്ആപ്പിൽ ഇനി യൂസർനെയിം സെറ്റ് ചെയ്യാം

ഏറ്റവും ജനപ്രിയമായ മെസ്സേജിങ് അപ്ലിക്കേഷനായ വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് മിക്കപ്പോഴും അപ്‌ഡേറ്റുകൾ നൽകികൊണ്ട് വാർത്തയിൽ ഇടം നേടാറുണ്ട്. ഇപ്പോളിതാ വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് അതിന്റെ കാതൽ മാറ്റുന്ന ഒരു പുതിയ സവിശേഷതയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു....

world news6 hours ago

ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് ആരോഗ്യഇൻഷൂറൻസ് പദ്ധതിയുമായി യു.എ.ഇ

ദുബൈ: ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് ആരോഗ്യഇൻഷൂറൻസ് പദ്ധതിയുമായി യു.എ.ഇ. രാജ്യത്തെ ഫെഡറൽ അതോറിറ്റി ഫോർ ഐഡന്ററി, സിറ്റിസൻഷിപ്പ്, കസ്റ്റംസ് ആൻഡ് പോർട്ടാണ് (ICP) രാജ്യത്ത് ടൂറിസ്റ്റുകളായി എത്തുന്നവർക്ക് ആരോഗ്യ ഇൻഷൂറൻസ്...

Business6 hours ago

മുദ്ര ലോണ്‍ എടക്കുന്നവര്‍ക്ക് സന്തോഷവാര്‍ത്ത; സുപ്രധാന പ്രഖ്യാപനം എത്തി

മുദ്ര ലോണ്‍ എടുത്ത് സംരംഭം തുടങ്ങാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സന്തോഷം പകര്‍ന്ന് ധനമന്ത്രി നിര്‍മല സീതാരാമന്റെ ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപനം. മുദ്ര വായ്പയുടെ പരിധി 10 ലക്ഷം രൂപയില്‍ നിന്ന്...

Trending